Millaisena aikana espanjalainen barokkiooppera syntyi?

Millaisena aikana espanjalainen barokkiooppera sitten syntyi; millaista aikaa barokin aikakausi oli ja millaiset asiat olivat kyseiselle aikakaudelle tyypillisiä. Entä millainen taidesuuntaus barokki oli? Tässä artikkelissa palataan ajassa taaksepäin aina barokin aikaan saakka.

Millainen taidesuuntaus barokki oli?

Barokin taidesuuntaukselle oli tyypillistä suureellisuus, mahtipontisuus sekä ylenpalttisuus. Esimerkiksi ylenpalttiset koristeet olivat aikakaudelle tyypillisiä. Niiden avulla taiteeseen pyrittiin luomaan draaman tuntua. Samalla pyrittiin luomaan jännitettä kirkon vallan sekä maallisen elämän välille. Barokki ei vaikuttanut ainoastaan oopperaan ja muuhun musiikkiin, vaan myös kuvanveisto, arkkitehtuuri, maalaustaide, sisustus, teatteri ja kirjallisuus imivät siitä vaikutteita.

Milloin oli barokin aikakausi?

Milloin barokki sitten vaikutti ja milloin voidaan sanoa olleen barokin aikakauden? Kyseisen aikakauden voidaan sanoi alkaneen Italian Roomassa noin vuonna 1600. Roomasta se levisi Amerikkaan sekä lähes kaikkialle Eurooppaan – myös Espanjaan.

Barokin tukijoita

Ludvig XIV oli innokas barokin kannattaja ja juuri hänen hoviaan pidetään tärkeänä barokin kehittymisen kannalta Ranskassa. Myös katolinen kirkko tuki barokkia. Ta

ide nähtiin kirkon piirissä keinona uskonnollisten aiheiden käsittelystä, joka saattaisi tuoda niihin emotionaalisen komponentin.

Miten barokin vaikutus näkyi oopperassa?

Ooppera oli barokin aikana tärkein uusista musiikkimuodoista eivätkä barokin vaikutukset jääneet toki vaikuttamatta myöskään oopperaan, jossa pyrittiin luomaan draamaa yhdistämällä musiikki draamaan, mikä teki draamasta entistäkin vaikuttavampaa. Tämä tapa oli aikanaan ennennäkemätön.

Miten klassismi ja barokki eroavat toisistaan?

Klassismi ja barokki eroavat toisistaan monin eri tavoin. Ensinnäkin klassismille on tyypillistä yrittää löytää ilmiöiden takaa jokin muuttumaton totuus, kun taas barokki tunnustaa ilmiöiden moninaisuuden. Barokille on tyypillistä dynaamisuus, kun taas klassismia kuvataan usein yksinkertaiseksi. Avoimet, dynaamiset sommitelmat ovat tyypillisiä barokille, mutta klassismi suosii selkeyttä. Muutoinkin barokille ovat ominaisia sommitelmat, jotka yrittävät laajentua rajojensa ulkopuolelle, kun taas klassismi korostaa jokaisen elementin täydellisyyttä.

Eräs keskeinen ero barokin ja klassismin välillä on se, että barokki korostaa yhtä orgaanista muotoa, joka ei ole erotettavissa toisista, kun taas tämän vastapainona klassismi korostaa rationaalista järjestystä. Kärsimyksen ja väkivallan vieminen äärimmäisyyksiin sekä intohimon korostaminen ovat tyypillisiä barokin ajan taiteen piirteitä. Ihmisen kuvaaminen rationaalisella tavalla on sen sijaan tyypillistä klassismille.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *